Mgr. Darina Francová

Diplomová práce

Principy vytvořené CEFL a rekodifikace českého rodinného práva

Principles Developed by the CEFL and Recodification of Czech Family Law
Anotace:
Práce pojednává o principech vytvořených Komisí pro evropské rodinné právo a rekodifikaci českého rodinného práva. Práce vymezuje a porovnává základní instituty rozvodu, vyživovací povinnosti mezi rozvedenými manžely, rodičovské zopdovědnosti a majetkových vztahů mezi manžely z pohledu principů, současné právní úpravy a úpravy obsažené v novém občanském zákoníku.
Abstract:
Thesis explains and compares basic institutes of divorce, maintenance between former spouses, parental responsibilities and property between spouses from the view of Principles developed by Commission on European family law, current legislation and future legislation contained in new Civile Code.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta