Bc. Rybka Rybka

Bachelor's thesis

Spor československo-polský

Czechoslovak-Polish Dispute
Abstract:
S pádem Rakouska-Uherska a vznikem nových států Československa a Polska začíná mezi těmito dvěma zeměmi spor o území Těšínska. Ten vyvrcholí v roce 1919 tzv. Sedmidenní válkou, kdy Československo úspěšně vojensky dobylo část tohoto území. Následně po tomto konfliktu je na mírové konferenci ve Spa Těšínsko rozděleno přibližně na polovinu mezi oba státy. Dále v roce 1938 Polsko společně s Německem a …more
Abstract:
With the fall of Austria-Hungary and the emergence of the new states of Czechoslovakia and Poland, a dispute over the territory of Cieszyn began between the two countries. It culminated in 1919 with the so-called Seven Day War, when Czechoslovakia successfully conquered part of this territory militarily. Following this conflict, Cieszyn was divided in about half between the two states at the peace …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Jan Mudra
  • Reader: Ing. Petr Jančárek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě