Mgr. Lucia Sommerová, Ph.D.

Doctoral thesis

The role of Anterior gradient proteins in EMT

The role of Anterior gradient proteins in EMT
Abstract:
Během progrese nádoru může, prostřednictvím procesu nazývaným epiteliálně-mezenchymální tranzice (EMT), docházet k přeprogramování epiteliálních nádorových buněk na buňky vykazující mezenchymální fenotyp a zvýšený migrační potenciál. Tento proces se významnou měrou podílí na progresi nádoru a vzniku metastáz. Význam proteinu anterior gradient 2 (AGR2) ve vývoji a progresi nádorového onemocněni je v …more
Abstract:
zvýšení hladiny AGR2 během vývoje a progrese nádoru a posiluje význam AGR2 jako důležitého diagnostického a prognostického markeru u různých typů nádorových onemocnění.
Abstract:
During cancer progression, epithelial cancer cells can be reprogrammed into mesenchymal-like cells with an increased migratory potential through the process of the epithelial-mesenchymal transition (EMT) representing the essential step of tumor progression towards a metastatic state. The role of anterior gradient protein 2 (AGR2) in a tumor development and a progression has become intensively studied …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 9. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 11. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biochemistry (4-years) / Biochemistry