Mgr. Dana Fialová

Bakalářská práce

Reedukace specifických poruch učení na prvním stupni základní školy

The reeducation of specific learning difficulties which occure at primary schools
Anotace:
V bakalářské práci jsem se zabývala problematikou reedukace specifických poruch učení na prvním stupni základní školy. V rovině teoretické jsou analyzovány příčiny, potíže, reedukace specifických poruch učení a vliv této reedukace na osobnost žáka. V rovině praktické byla sledována reedukace specifických poruch učení v pedagogicko – psychologické poradně.
Abstract:
I was dealing problems of the reeducation of specific learning difficulties which occure at primary schools in my BA thesis. There are causes and problems, the reeducation of specific learning difficulties, and an impact of the reeducation on a pupil´s personality analysed at a theoretical level. The reeducation of specific learning difficulties practised by pedagogic-psychological counselling services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta