Mgr. Svatava Rutarová

Bakalářská práce

Dyskalkulie na prvním stupni ZŠ

Dyscalculia in primary schools
Anotace:
Anotace Rutarová S.: Dyskalkulie na 1. Stupni Základní školy. Možnosti reedukace a pomůcky s tímto spojené. Bakalářská práce. Vedoucí Mgr. Dana Brožová. Tématem práce je přístup učitelů k žákům s dyskalkulií na 1. Stupni Základních škol, možnosti nápravy a pomůcky, které jsou k tomuto účelu používány. V teoretické části jsou charakterizovány jednotlivé poruchy, jejich projevy a diagnostika těchto poruch …více
Abstract:
Dyscalculia in primary schools. A possible reeducation and useful methodical tools. Bachelor thesis. Supervisor Mgr. Dana Brožová. The topic of my work is the attitude of teachers to children with dyscalculia in primary schools, possible reeducation and methodical tools intended for it. The teoretical part describes individual disorders, their expressions and diagnostics. I also describe possisble …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika