Ing. Petr Kašpárek

Bakalářská práce

Správní řízení v řízení o odstranění stavby

Administration procedure about a process of removing the construction
Anotace:
Tématem bakalářské práce je řízení o odstranění stavby ve správním řízení, které je součástí stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007. Práce objasňuje definice neoprávněné stavby a stavby nepovolené, respektive jejich pojmové znaky, zákonné důvody pro odstranění stavby, správní řízení o odstranění stavby a další navazující správní řízení. S ohledem na novou právní …více
Abstract:
The theme of the thesis is the procedure for removal of buildings in the administrative procedure that is a part of the Building Act No. 183/2006 Coll., which came into force on 1st January 2007. The work clarifies the definition of unauthorized and illegal construction and their conceptual characteristics, legal grounds for removal of buildings, an administrative procedure for disposal and other related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Dana Římanová
  • Oponent: JUDr. Miloslav Šiler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní