Ing. Petr Parys

Master's thesis

Nestátní neziskové organizace: přínos k rozvoji obce a regionu

Nonprofit organizations and their contribution to the regional development
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je zhodnotit přínos nestátních neziskových organizací pro rozvoj města a regionu, dále pak zhodnotit jejich spolupráci s orgány města a představit vlastní návrhy na zlepšení kooperace mezi nestátními neziskovými organizacemi a městem. Jako město bylo vybráno Brno, které tvoří zároveň i region. Pro potřeby této práce byly vybrány nestátní neziskové organizace ze skupiny …more
Abstract:
The subject of this thesis is to evaluate benefit of non-governmental organizations for the development of the city and region, as well as evaluate their cooperation with the authorities of cities and present own proposals for improving cooperation between non-governmental organizations and the city. Has been selected as the city of Brno, which also account for the region. For the purposes of this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 9. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta