Mgr. Veronika Hronková

Diplomová práce

Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr

Legal Relations (Relationships) Based on Agreements on Work Performed Outside an Employment Relationship
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr a na jejich srovnání s pracovním poměrem. Cílem je odpovědět na otázku, zda je v našem právním prostředí nastavena úprava právních vztahů založených dohodami efektivně, aby byla v souladu s regulací dohod na nadnárodní či mezinárodní úrovni a zároveň byla v praxi použitelná, ale nikoliv …více
Abstract:
This thesis deals with the issues of the legal relations based on agreements and their comparison with the employment relationship. The aim is to answer the question, whether the regulation of the legal relations based on agreements is in our legal environment effective in order to comply with the multinational regulation and to be applicable in practice, but not easily abused. The first chapters focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta