Bc. Kristýna Růžičková

Diplomová práce

Sledování změn metylace DNA jako prognostických biomarkerů u karcinomu děložního čípku

Monitoring Of Changes In DNA Methylation As Prognostic Biomarkers In Cervical Cancer
Anotace:
Cílem této diplomové práce je nalezení potenciálních diagnostických a prognostických markerů pro karcinom děložního čípku založeny na analýze metylace DNA s možností vyšetřovat je za použití neinvazivních metod. Teoretická část práce představuje problematiku karcinomu děložního čípku. Následuje shrnutí jednotlivých epigenetických mechanismů s podrobnějším popisem metylace DNA a jejího významu v karcinogenezi …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to finding potential diagnostic and prognostic markers for cervical cancer, which would be based on DNA methylation analysis and could be investigated using non-invasive methods. The experimental part of the diploma thesis took place at the Institute of Clinical Biochemistry and Diagnostics in Hradec Králové.The theoretical part of the work presents the topic of cervical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Jankovičová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Růžičková, Kristýna. Sledování změn metylace DNA jako prognostických biomarkerů u karcinomu děložního čípku. Pardubice, 2022. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Analýza biologických materiálů / Analýza biologických materiálů