Renata Burketová

Bakalářská práce

Analýza způsobu stimulace v návaznosti na motivaci ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Analysis manner of stimulation in relation on motivation of economically active population.
Anotace:
Práce je věnována vysvětlení základních pojmů z oblasti managementu, problematice manažerské funkce vedení lidí, oblasti motivační a stimulační teorie a definici zaměstnaneckých výhod. Hlavním cílem je provést analýzu ve vybrané společnosti v oblasti stimulace zaměstnanců a navrhnout doporučení pro zvýšení efektivnosti vybrané společnosti.
Abstract:
The work deals with explanation of basic terms of management, the issue of managerial function leadership, motivational and stimulation theory and definition of employee benefits. Main goal is analysis in company in area of employee stimulation and proposer commendations for increase effciency in selected company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Burketová, Renata. Analýza způsobu stimulace v návaznosti na motivaci ekonomicky aktivního obyvatelstva.. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků