Renata Burketová

Bachelor's thesis

Analýza způsobu stimulace v návaznosti na motivaci ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Analysis manner of stimulation in relation on motivation of economically active population.
Abstract:
Práce je věnována vysvětlení základních pojmů z oblasti managementu, problematice manažerské funkce vedení lidí, oblasti motivační a stimulační teorie a definici zaměstnaneckých výhod. Hlavním cílem je provést analýzu ve vybrané společnosti v oblasti stimulace zaměstnanců a navrhnout doporučení pro zvýšení efektivnosti vybrané společnosti.
Abstract:
The work deals with explanation of basic terms of management, the issue of managerial function leadership, motivational and stimulation theory and definition of employee benefits. Main goal is analysis in company in area of employee stimulation and proposer commendations for increase effciency in selected company.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Burketová, Renata. Analýza způsobu stimulace v návaznosti na motivaci ekonomicky aktivního obyvatelstva.. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Enterprise Management