Ing. Regina Slapničková

Bakalářská práce

Hodnocení kvality dodavatelů ve firmě

Survey of Coustomer Requirements and Satisfaction in
Anotace:
Tato práce je zaměřena na oblast hodnocení kvality dodavatelů v rámci systému managementu kvality ve firmě Classic-Oil s.r.o., se sídlem v Kladně. Hlavní činností této společnosti se zaměřuje na obchod s mazivy a provozními kapalinami. Cílem mé práce je pokus o nalezení slabých stránek v současné metodice hodnocení dodavatelů a podání návrhů řešení, a tím zkvalitnění dodavatelsko - odběratelských vtahů …více
Abstract:
This dissertation is focused on evaluation of quality suppliers in the quality management system. the company CLASSIC Oil s.r.o. Kladno. The main activity of this company is a business with greases and fluids . The goal of this dissertation is an attempt to find a weakness in the current system of evaluation of suppliers and to submit some proposals for improvements in supplier-customer relations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Otakar Král, Ph.D., CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance