Ing. Lenka Solařová

Bakalářská práce

Česká republika a euro - dosavadní vývoj a perspektivy

The Czech Republic and euro - current development and perspectives
Anotace:
Má práce si klade za cíl zrekapitulovat nejdůležitější momenty konstituování Evropské měnové unie a zavádění jednotné měny euro. Práce shrnuje dostupné informace o vývoji měnové politiky Evropské unie a jejího vlivu na názory politických elit o přijetí eura v České republice. V závěru se pokusím zhodnotit možnosti a perspektivy přijetí eura v České republice. Na základě referenda uskutečněného v České …více
Abstract:
The main aim of my work is to summarize and characterize all the important events and factors of forming the Economic and Monetary Union and implementing the new single currency – Euro. My thesis resumes information about the development monetary policy of the European Union and its influence on Czech politicians opinion concerning acceptance of Euro in the Czech Republic. In the end I have tried to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Michal Částek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Řehák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní