Bc. Svitlana Koval

Bachelor's thesis

Employee training and development

Employee training and development
Abstract:
KOVAL, Svitlana. Employee training and development. [Bakalárska práca] Vysoká škola hotelová. Praha: 2015. 48 pages. Cílem studie bylo zjistit, zda hotel Marriott Praha poskytuje svým pracovníkům školící a rozvojové programy (Training and Development Programs, TDP) a analyzovat, jak TDP přispívají k osobnímu rozvoji pracovníků. Po provedení výzkumu autorka poskytne návrhy na zlepšení TDP v hotelu Marriott …more
Abstract:
KOVAL, Svitlana. Employee training and development. [Bachelor dissertation] Institute of Hospitality Management in Prague. Prague: 2015. 48 pages. The study was intended to determine whether Marriott Hotel Prague provides training and development programs (TDP) to their employees and analyze how the TDP contributes to their personal development. After the research author will provide suggestion for …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze