Bc. Iveta Řezáčová

Bakalářská práce

Výchova a vzdělávání ve skautingu a jejich možný vliv na žáky středních škol

Upbringing and education in scouting and and their effect on high-school students
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá neziskovou organizací Junák – český skaut, z.s. Konkrétně pracuje s tématem výchovy a vzdělávání a jejich možným vlivem na žáky středních škol, středních odborných škol, učilišť a gymnázií. Téma této bakalářské práce bylo zvoleno zejména z důvodu, že sama autorka je již řadu let aktivním členem Junáka. Práce se zabývá vlivem skautingu na budoucí život členů organizace …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with Junák, the Czech scout association. It covers the topic of upbringing and education and their possible influence on elementary school pupils and vocational school and grammar school students. The author of the thesis herself has long been an active member of the organisation. The thesis focuses on the influence of scouting on future life of the (at least partially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta