Oleksandr Lahodyuk

Bachelor's thesis

Posouzení bezpečnosti provozu v okolí Základní školy Týniště nad Orlicí

Assessment of traffic safety near elementary school Týniště nad Orlicí
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením úrovně bezpečnosti provozu v okolí Základní školy Týniště nad Orlicí, Komenského 828. Cílem práce je analyzovat současnou organizaci provozu, bezpečnost dopravy v okolí školy, dostupnost školy z hlediska pěší, automobilové, vlakové či autobusové dopravy a vyhledat problematická místa. Dále připravit, provést a vyhodnotit dotazníkový průzkum. Závěrem na základě …more
Abstract:
The work focuses on evaluation of level of safety traffic organization near the elementary school Týniště nad Orlicí, Komenského 828. The goal of the work is to analyze current traffic organization around school, transport safety in the vicinity of school, availability of school in terms of pedestrian, automobile, train or bus traffic and find problematic places. Next, prepare, carried out and evaluate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lahodyuk, Oleksandr. Posouzení bezpečnosti provozu v okolí Základní školy Týniště nad Orlicí. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera