Oleksandr Lahodyuk

Bakalářská práce

Posouzení bezpečnosti provozu v okolí Základní školy Týniště nad Orlicí

Assessment of traffic safety near elementary school Týniště nad Orlicí
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením úrovně bezpečnosti provozu v okolí Základní školy Týniště nad Orlicí, Komenského 828. Cílem práce je analyzovat současnou organizaci provozu, bezpečnost dopravy v okolí školy, dostupnost školy z hlediska pěší, automobilové, vlakové či autobusové dopravy a vyhledat problematická místa. Dále připravit, provést a vyhodnotit dotazníkový průzkum. Závěrem na základě …více
Abstract:
The work focuses on evaluation of level of safety traffic organization near the elementary school Týniště nad Orlicí, Komenského 828. The goal of the work is to analyze current traffic organization around school, transport safety in the vicinity of school, availability of school in terms of pedestrian, automobile, train or bus traffic and find problematic places. Next, prepare, carried out and evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lahodyuk, Oleksandr. Posouzení bezpečnosti provozu v okolí Základní školy Týniště nad Orlicí. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie