Bc. Dominika GADUŠOVÁ

Bachelor's thesis

Guerilla marketing

Guerrilla marketing
Abstract:
Táto bakalárska práca sa venuje guerilla marketingu komplexne. Popisuje jeho históriu, názov, definíciu, ciele, vyuţitie, znaky, problematiku či budúcnosť. Zaoberá sa taktiež etickými a právnymi normami a nevynecháva ani iné alternatívne formy marketingu, ktoré úzko súvisia práve s guerilla marketingom. Na základe výsledkov z uskutočnených výskumov je v práci uvedený aj postoj verejnosti ku guerilla …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with guerrilla marketing as complex concept. It describes its history, name, definition, aims, application, features, issues and future. It is also focused on ethical aspects and law side of guerrilla marketing and contains other alternative forms of marketing, which are related to guerrilla marketing. There are results of research about guerrilla marketing in this thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2010
Identifier: 13611

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2010
  • Supervisor: prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GADUŠOVÁ, Dominika. Guerilla marketing. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications