Mgr. Pavel Veverka

Bakalářská práce

Interakce CTD-interakčních domén s C-teminální doménou RNA polymerázy II

Interaction of CID domains with CTD or RNA Pol II
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje studiu a určení struktury posttranslačně modifikované CTD RNA Polymerázy II pomocí NMR spektroskopie. C-terminální doména neboli karboxyl terminální doména (CTD) RNA Polymerázy II má speciální biologické funkce během různých fází transkripčního cyklu, determinované změnami, jako je například post-translační fosforylace, což vede k ovlivnění afinity CTD k proteinovým …více
Abstract:
This thesis deals with study and determination of the structure of post-translationally modified RNA polymerase II CTD using NMR spectroscopy. C-terminal domain or the carboxyl terminal domain (CTD) of RNA polymerase II has a special biological function during the various phases of the transcription cycle, determined by its changes, such as post-translational phosphorylation, which leads to influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Karel Kubíček, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta