Bc. Ludmila Skovajsová

Master's thesis

Finanční kontrola z pohledu vybraného kontrolního orgánu

Financial Control from the Perspective of Selected Control Authority
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá finanční kontrolou prováděnou územním samosprávným celkem, konkrétně veřejnosprávní kontrolou v působnosti Zlínského kraje. V teoretické části je nejprve provedena rešerše teoretických pramenů z oblasti finanční kontroly včetně procesních pravidel při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě. Praktická část obsahuje analýzu veřejnosprávních kontrol provedených Zlínským …more
Abstract:
This thesis deals with the financial control by the local authority, namely Control in the scope of the Zlín Region. The theoretical part is first conducted research theoretical sources of financial control, including procedural rules in the exercise of public control in place. The practical part contains an analysis of public administrative controls carried out by the Zlín Region for the 2010 - 2012 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013
Accessible from:: 2. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Skovajsová, Ludmila. Finanční kontrola z pohledu vybraného kontrolního orgánu. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control