Ing. Michaela Koželuhová

Bakalářská práce

Možnosti komunikace v pracovním týmu

Working Team Communication Options
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je Možnost komunikace v pracovním týmu. V teoreticko-metodologické části jsou obsaženy dvě kapitoly. První kapitola se zabývá samotným pracovním týmem, jeho formováním, cílům, týmovým rolím a funkcí vedoucího týmu. Závěr kapitoly je věnován definici efektivního týmu. Druhá kapitola pojednává o komunikaci a jejích základních pojmech. Další podkapitoly jsou věnovány komunikaci …více
Abstract:
The theme of this bachelor's thesis is communication in a working team. In the theoretical-methodological part there are two chapters. The first chapter deals with the working team itself, its forming, goals, team roles, and the team leader function. The conclusion of this chapter examines the definition of an effective team. The second chapter concerns itself with communication and its basic terminology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Jansová
  • Oponent: Ing. Ondřej Pešek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní