Theses 

Etické aspekty kategorizace: předsudky v předmětových heslech Národní knihovny České republiky. – Bc. Zuzana Zatloukalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Bc. Zuzana Zatloukalová

Diplomová práce

Etické aspekty kategorizace: předsudky v předmětových heslech Národní knihovny České republiky.

Ethical aspects of categorization: Prejudice in Subject Headings of National Library of Czech Republic

Anotace: Diplomová práce „Etické aspekty kategorizace: předsudky v předmětových heslech Národní knihovny České republiky“ přináší nový pohled na předmětová hesla právě v souvislosti s předsudky. Práce je inspirovaná kritickou studií Sanforda Bermana Prejudices and Antipathies: A Tract on the LC Subject Heads Concerning People, která poukázala na předsudky v předmětových heslech Kongresové knihovny (LCSH). Samotné praktické zpracování probíhá za pomoci katalogů Národní knihovny ČR, konkrétně s Databází národních autorit a s Rejstříkem předmětových hesel. Teoretická část práce, která praktické části logicky předchází, je zaměřena na věcné pořádání informací (především předmětové pořádání informací), definuje selekční jazyk i předsudky. Práce také představuje studie Hope Olson, Birgera Hjørlanda a S. A. Knowltona, které se problematiky předsudků dotýkají.

Abstract: The thesis „Ethical aspects of categorization: Prejudices in Subject Headings of National Library of the Czech Republic” brings a new look at subject headings just in connection to prejudices. The thesis is inspired by the critical study of Sanford Berman Prejudices and Antipathies: A Tract on the LC Subject Heads Concerning People pointing out prejudices in subject headings of Library of Congress (LCSH). The practical processing is based on catalogue of National Library of the Czech Republic, namely on the Database of national authorities and Subject headings index. The theoretical part, preceding the practical one, is focused on subject control and defines both retrieval language and prejudices. The thesis also presents studies of Hope Olson, Birger Hjørland and S. A. Knowlton which are dealing with prejudices.

Klíčová slova: Předsudky, předmětová hesla, předmětová hesla kongresové knihovny (LCSH), selekční jazyk, věcné pořádání informací, Prejudices, subject headings, Library of Congress Subject Headings (LCSH), retrieval language, subject control

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiří Stodola, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:24, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz