Bc. Zuzana Zatloukalová

Diplomová práce

Etické aspekty kategorizace: předsudky v předmětových heslech Národní knihovny České republiky.

Ethical aspects of categorization: Prejudice in Subject Headings of National Library of Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce „Etické aspekty kategorizace: předsudky v předmětových heslech Národní knihovny České republiky“ přináší nový pohled na předmětová hesla právě v souvislosti s předsudky. Práce je inspirovaná kritickou studií Sanforda Bermana Prejudices and Antipathies: A Tract on the LC Subject Heads Concerning People, která poukázala na předsudky v předmětových heslech Kongresové knihovny (LCSH). Samotné …více
Abstract:
The thesis „Ethical aspects of categorization: Prejudices in Subject Headings of National Library of the Czech Republic” brings a new look at subject headings just in connection to prejudices. The thesis is inspired by the critical study of Sanford Berman Prejudices and Antipathies: A Tract on the LC Subject Heads Concerning People pointing out prejudices in subject headings of Library of Congress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiří Stodola, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta