Bc. Zuzana Zatloukalová

Master's thesis

Etické aspekty kategorizace: předsudky v předmětových heslech Národní knihovny České republiky.

Ethical aspects of categorization: Prejudice in Subject Headings of National Library of Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce „Etické aspekty kategorizace: předsudky v předmětových heslech Národní knihovny České republiky“ přináší nový pohled na předmětová hesla právě v souvislosti s předsudky. Práce je inspirovaná kritickou studií Sanforda Bermana Prejudices and Antipathies: A Tract on the LC Subject Heads Concerning People, která poukázala na předsudky v předmětových heslech Kongresové knihovny (LCSH). Samotné …more
Abstract:
The thesis „Ethical aspects of categorization: Prejudices in Subject Headings of National Library of the Czech Republic” brings a new look at subject headings just in connection to prejudices. The thesis is inspired by the critical study of Sanford Berman Prejudices and Antipathies: A Tract on the LC Subject Heads Concerning People pointing out prejudices in subject headings of Library of Congress …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2017
  • Supervisor: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jiří Stodola, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta