Bc. Lucie Kaufmannová

Master's thesis

Komparace přístupů k naplňování principů konceptu Corporate Social Responsibility

Comparison of the approaches to implementing the principles of CSR concept
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá přístupem vybraných ekonomických subjektů ke konceptu Corporate Social Responsibility. Cílem práce je provést analýzu a komparaci přístupů a nástrojů s frekvencí jejich využívání k naplňování společenské odpovědnosti ve vybraných firmách a dále získané výsledky porovnat s přístupy charakterizovanými v odborné literatuře. V závěru práce je také souhrn názorů odpovědných pracovníků …viac
Abstract:
This thesis deals with approach of selected economic subjects to concept of Corporate Social Responsibility. The aim of this work is to realise an analysis and comparation of approaches and tools with the frequency of their use to fulfil the CSR social responsibility in selected companies and than compare the asquired results with. In conlusion there is also a summary of views of responsible employees …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kaufmannová, Lucie. Komparace přístupů k naplňování principů konceptu Corporate Social Responsibility. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní