Bc. Lucie Kaufmannová

Master's thesis

Komparace přístupů k naplňování principů konceptu Corporate Social Responsibility

Comparison of the approaches to implementing the principles of CSR concept
Abstract:
Diplomová práce se zabývá přístupem vybraných ekonomických subjektů ke konceptu Corporate Social Responsibility. Cílem práce je provést analýzu a komparaci přístupů a nástrojů s frekvencí jejich využívání k naplňování společenské odpovědnosti ve vybraných firmách a dále získané výsledky porovnat s přístupy charakterizovanými v odborné literatuře. V závěru práce je také souhrn názorů odpovědných pracovníků …more
Abstract:
This thesis deals with approach of selected economic subjects to concept of Corporate Social Responsibility. The aim of this work is to realise an analysis and comparation of approaches and tools with the frequency of their use to fulfil the CSR social responsibility in selected companies and than compare the asquired results with. In conlusion there is also a summary of views of responsible employees …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kaufmannová, Lucie. Komparace přístupů k naplňování principů konceptu Corporate Social Responsibility. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní