Ing. Simona Činčalová

Diplomová práce

Moderní nástroje zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Modern Tools of Increasing Competitiveness of the Company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fenoménem konkurenceschopnost a faktory, které ji ovlivňují. Zvyšování konkurenceschopnosti podniku je možné nejen tradičními, ale i moderními nástroji. Tradiční nástroje již nepostačují, proto se stále častěji využívají ty moderní. Práce aplikuje získané poznatky ve společnosti Pardubický pivovar a. s. Na základě provedené analýzy je vypracováno hodnocení konkurenceschopnosti …více
Abstract:
This thesis deals with the phenomenon competitiveness and factors that influence it. Increasing the competitiveness of the company is possible not only by traditional, but also by modern tools. Traditional tools are not sufficient, that´s why modern ones are used. The thesis applies acquired knowledge in the company Pardubický pivovar a. s. On the basis of the analysis is given the evaluation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Činčalová, Simona. Moderní nástroje zvyšování konkurenceschopnosti podniku. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní