Bc. Kristýna Vondrovská

Bachelor's thesis

Zdravý životní styl jako marketingový trend

Healthy lifestyle as a marketing trend
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá vlivem marketingu na zdravý životní styl. Zkoumá, zda jsou lidé ovlivněni marketingem a sociálními sítěmi. Teoretická část objasňuje základní pojmy týkající se marketingu a zdravého životního stylu. V praktické části jsou provedeny řízené rozhovory sodborníky RNDr. Petrem Fořtem, CSc., a s nutriční terapeutkou Mgr. Jitkou Tomešovou, Dis. Dále je provedeno online dotazníkové …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of marketing on a healthy lifestyle. It examines whether people are affected by marketing and social networks. The theoretical part explains the basic concepts related to marketing and healthy lifestyle. In the practical part are structured interviews with experts RNDr. Peter Fort, CSc. and the nutritional therapist Mgr. Jitka Tomesova, Dis. Furthermore …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedúci: PhDr. Marie Koubová
  • Oponent: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní