Mgr. Markéta Zimová

Diplomová práce

Vnímání adaptačního procesu zaměstnanci organizace

Perception of the adaptation process by employees
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá adaptačním procesem nových zaměstnanců v konkrétní organizaci. Pozornost je zaměřena zejména na nově příchozí THP zaměstnance, a jejich úhel pohledu na zvolenou problematiku. Cílem práce je (na základě požadavku zadavatele) zjistit, jak vnímají nově příchozí THP zaměstnanci úspěšnost adaptačního procesu, jaká hlediska považují za relevantní, a co pro ně představuje klíčové …více
Abstract:
The presented diploma thesis deals with the adaptation process of new employees in the particular organization. Attention is focused especially on the newly arrived white-collar workers, and their point of view on selected issues. The aim of the work is (based on the terms of a delegating authority) to find out how do newly arrived white-collar workers percept the success of adaptation process, what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií