Mgr. Markéta Zimová

Master's thesis

Vnímání adaptačního procesu zaměstnanci organizace

Perception of the adaptation process by employees
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá adaptačním procesem nových zaměstnanců v konkrétní organizaci. Pozornost je zaměřena zejména na nově příchozí THP zaměstnance, a jejich úhel pohledu na zvolenou problematiku. Cílem práce je (na základě požadavku zadavatele) zjistit, jak vnímají nově příchozí THP zaměstnanci úspěšnost adaptačního procesu, jaká hlediska považují za relevantní, a co pro ně představuje klíčové …more
Abstract:
The presented diploma thesis deals with the adaptation process of new employees in the particular organization. Attention is focused especially on the newly arrived white-collar workers, and their point of view on selected issues. The aim of the work is (based on the terms of a delegating authority) to find out how do newly arrived white-collar workers percept the success of adaptation process, what …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií