Mgr. Jan Bobek

Bakalářská práce

Využití genealogických databází pro studium DNA historických populací

Use of genealogical databases for the study of DNA of historical populations
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o dvou největších genealogický databázích, YHRD a EMPOP, popisuje systém získávání dat, jejich správu a strukturu. V další části pojednává práce o rozsáhlých výzkumech, které byly databázemi ovlivněny a nastiňuje možnost jejich využití při prohlubování dosavadních a získávání nových poznatků v dané problematice. Závěrečný text pak shrnuje přínosy a nedostatky celosvětových …více
Abstract:
The thesis refers about two largest genealogical databases, YHRD and EMPOP, it describes their process of obtaining data, data base service and their structure. In the following part of the thesis, the most significant researches are examined, related to the databases and their impact; the possible usage of not only the recent but also the future potential findings in this field. In conclusion, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta