Mgr. Jan Bobek

Bachelor's thesis

Využití genealogických databází pro studium DNA historických populací

Use of genealogical databases for the study of DNA of historical populations
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o dvou největších genealogický databázích, YHRD a EMPOP, popisuje systém získávání dat, jejich správu a strukturu. V další části pojednává práce o rozsáhlých výzkumech, které byly databázemi ovlivněny a nastiňuje možnost jejich využití při prohlubování dosavadních a získávání nových poznatků v dané problematice. Závěrečný text pak shrnuje přínosy a nedostatky celosvětových …more
Abstract:
The thesis refers about two largest genealogical databases, YHRD and EMPOP, it describes their process of obtaining data, data base service and their structure. In the following part of the thesis, the most significant researches are examined, related to the databases and their impact; the possible usage of not only the recent but also the future potential findings in this field. In conclusion, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta