Bc. Ladislav Záliš

Diplomová práce

Trait Mindfulness and Leadership Effectiveness: A Multilevel Analysis

Trait Mindfulness and Leadership Effectiveness: A Multilevel Analysis
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi rysovou všímavostí manažerů a pracovním výkonem jejich podřízených. Hypotetizovali jsme, že rysová všímavost manažerů má pozitivní vztah k pracovnímu výkonu jejich podřízených. Při zkoumání tohoto vztahu jsme dále kontrolovali vliv neuroticismu a svědomitosti manažerů. Hypotézu jsme testovali na vzorku 40 manažerů a jejich 519 podřízených pracujících ve 40 …více
Abstract:
This thesis examines the relationship between trait mindfulness of managers and job performance of their subordinates. We hypothesized that managers’ trait mindfulness and subordinates’ job performance are positively associated. We controlled for the effect of managers’ neuroticism and conscientiousness. We tested our hypothesis in a sample of 40 line managers and their 519 subordinates working in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií