Martina Dvořáková

Bachelor's thesis

Rodinný dům pro SOS dětskou vesničku

Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vybranými typy zařízení péče o děti z hlediska typologických požadavků a úpravou rodinného domu pro SOS dětskou vesničku pro bezbariérové užívání stavby. V teoretické části řeším vybraná jednotlivá zařízení péče o děti, kde jsou trvale nebo dočasně ubytované. Pro bezbariérové užívání staveb jsou v teoretické části nadefinované pojmy, které se týkají úpravy rodinného domu …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with selected types of childcare facilities in terms of typological requirements and modification of the detached house for SOS children's village for barrier-free use of the building. In the theoretical part, I deal with selected individual childcare facilities where they are permanently or temporarily housed. For barrier-free use of structures, the theoretical part includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2022
  • Supervisor: Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Tomáš Miller

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích