Martina Dvořáková

Bachelor's thesis

Rodinný dům pro SOS dětskou vesničku

Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá vybranými typy zařízení péče o děti z hlediska typologických požadavků a úpravou rodinného domu pro SOS dětskou vesničku pro bezbariérové užívání stavby. V teoretické části řeším vybraná jednotlivá zařízení péče o děti, kde jsou trvale nebo dočasně ubytované. Pro bezbariérové užívání staveb jsou v teoretické části nadefinované pojmy, které se týkají úpravy rodinného domu …viac
Abstract:
The bachelor's thesis deals with selected types of childcare facilities in terms of typological requirements and modification of the detached house for SOS children's village for barrier-free use of the building. In the theoretical part, I deal with selected individual childcare facilities where they are permanently or temporarily housed. For barrier-free use of structures, the theoretical part includes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2022
  • Vedúci: Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Miller

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích