Kateřina LIČKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Empatie v komunikaci pracovníka pomáhající profese

Empathy in communication of worker in helping profession
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem empatie v komunikaci pracovníků pomáhajících profesí. Cílem teoretické části je objasnit základní pojmy ? empatie, komunikace a charakterizovat pomáhající profese. Větší pozornost je pak věnována profesím sociální pracovník a pracovník v sociálních službách. Cílem výzkumné části je zjistit, zda existuje rozdíl ve vnímání klientových potřeb ve vztahu k profesi. Výzkumné …více
Abstract:
Communication of workers in assisting professions is the main theme of the thesis. The goal of the theoretical part is to clarify the main terms ? empathy, communication ? and to characterize assisting professions. A special attention is given to two professions ? social workers and workers in social services. The goal of the research part is to reveal differences in perception of clients? needs related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2013
Zveřejnit od: 11. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIČKOVÁ, Kateřina. Empatie v komunikaci pracovníka pomáhající profese. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Poradenství v sociální práci