Ondřej Hladík

Bachelor's thesis

Teorie Phillipsovy křivky a její využití ve vybraných zemích EU

Theory of the Phillip`s curve and its application in selected EU countries
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá praktickým využitím Phillipsovy křivky. V teoretické části práce se zaměřím na popis a vývoj tohoto ekonomického modelu. Empirická část bude zkoumat vztah míry inflace a míry nezaměstnanosti ve vybraných zemích EU a v ČR v letech 1998 - 2009. Výsledky porovnám a pokusím se odpovědět na otázku, zda je možné využít Samuelsonovu a Solowovu verzi Phillipsovy křivky v současných …viac
Abstract:
This bachelor project deal with practical usage of Phillip`s curve. In theoretical part of my project I will focus on description and development of this economic model. Empirical part will investigate relation between inflation rate and rate of unemployment in choice EU countries and in the Czech Republic during years 1998 -- 2009. I will compare results and try to answer on the question, if it is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedúci: Michal Mirvald
  • Oponent: Zdeněk Chytil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23035