Ing. Eva Malaníková

Bakalářská práce

Locutions figées dans l’argot des jeunes : analyse comparative des expressions des jeunes à partir du Dictionnaire de la zone et des pratiques des rappeurs à partir du corpus RapCor

Collocations in Youth Slang: Comparative Analysis of Expressions of the Young Based on the Dictionnaire de la zone and the Practice of Rappers Based on the Corpus RapCor
Abstract:
This bachelor thesis examines the collocations in French slang, specifically in French rap songs. It is based on a dictionary of substandard lexicon Dictionnaire de la zone which is freely accessible on the Internet and continuously filled in by the suburban youth. The phrasemes cited in this dictionary were then verified in practical usage, in the rap songs corpus the RapCor. The theoretical part …více
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o ustálených slovních spojeních ve francouzském slangu, konkrétně ve francouzských rapových písních. Materiálové východisko představoval slovník substandardního lexika Dictionnaire de la Zone, volně přístupný na internetu a průběžně doplňovaný samotnou předměstskou mládeží. Frazémy uvedené v tomto slovníku byly poté verifikovány v praktickém užití, a to v korpusu rapových …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Alena Polická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta