Bc. Eva HANZLÍKOVÁ

Master's thesis

Plzeňská činohra v letech 1948-1968

Drama in the pilsen theater since 1948 to 1968
Anotácia:
Tato práce nabízí ucelený pohled na vývoj a tvorbu plzeňské činohry v letech 1948-1968, systematicky ji charakterizuje a vyzdvihuje nejdůležitější body nejen z historie plzeňské činohry, ale i z historie plzeňského divadla, neboť obsahuje i četné informace z jeho dějin, které byly nutné pro zachování souvislostí. Studie také představuje několik významných osobností spojených s plzeňskou činohrou. Seznamuje …viac
Abstract:
This thesis offers a complex view on the development and productivity of Pilsen drama in 1948-1968, gives a systematic characteristics and stresses the most important points not only from the history of Pilsen drama, but also from the history of Pilsen theatre as whole because it contains vast information on its history that was necessary for keeping the context.The study also presents several important …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Eva Mušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANZLÍKOVÁ, Eva. Plzeňská činohra v letech 1948-1968. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická