Bc. Jakub IVANIČ

Master's thesis

Využití metod badatelsky orientované vyuky a vyuky STEM (science - technology - engineering - mathematics) při práci s nadanymi žáky ve věku 8 až 12 let.

Usage of an inquiry-based education and education STEM (science-technology-engineering-mathematics) in working with gifted pupils aged from 8 to 12 years.
Anotácia:
Ústředním pojmem předložené diplomové práce je nadání. Práce je standardně rozdělena do dvou částí. První, teoretická část práce se člení do tří kapitol. V první kapitole naleznete zejména vymezení pojmů nadání a nadany žák z pohledu vybranych autorů odbornych publikací. Druhá kapitola v práci pojednává o podobě vychovně-vzdělávacího procesu žáků s nadáním ve školním prostředí podle platné legislativy …viac
Abstract:
The central term of this master thesis is a gift. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical part of the text contains three chapters. In the first chapter you will find mainly the definition of the terms gift and gifted pupil from the viewpoint of selected authors of professional publications. The second chapter deals with the form of the educational process of gifted pupils in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: RNDr. Renata Holubová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

IVANIČ, Jakub. Využití metod badatelsky orientované vyuky a vyuky STEM (science - technology - engineering - mathematics) při práci s nadanymi žáky ve věku 8 až 12 let.. Olomouc, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses rts03q rts03q/2
14. 5. 2021
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
14. 5. 2021
Marklová, E.
15. 5. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.