Bc. Jakub IVANIČ

Master's thesis

Využití metod badatelsky orientované vyuky a vyuky STEM (science - technology - engineering - mathematics) při práci s nadanymi žáky ve věku 8 až 12 let.

Usage of an inquiry-based education and education STEM (science-technology-engineering-mathematics) in working with gifted pupils aged from 8 to 12 years.
Abstract:
Ústředním pojmem předložené diplomové práce je nadání. Práce je standardně rozdělena do dvou částí. První, teoretická část práce se člení do tří kapitol. V první kapitole naleznete zejména vymezení pojmů nadání a nadany žák z pohledu vybranych autorů odbornych publikací. Druhá kapitola v práci pojednává o podobě vychovně-vzdělávacího procesu žáků s nadáním ve školním prostředí podle platné legislativy …more
Abstract:
The central term of this master thesis is a gift. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical part of the text contains three chapters. In the first chapter you will find mainly the definition of the terms gift and gifted pupil from the viewpoint of selected authors of professional publications. The second chapter deals with the form of the educational process of gifted pupils in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2021

Thesis defence

 • Supervisor: RNDr. Renata Holubová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

IVANIČ, Jakub. Využití metod badatelsky orientované vyuky a vyuky STEM (science - technology - engineering - mathematics) při práci s nadanymi žáky ve věku 8 až 12 let.. Olomouc, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses rts03q rts03q/2
14/5/2021
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
14/5/2021
Marklová, E.
15/5/2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.