Bc. Jan ZAVRTÁLEK

Diplomová práce

Tribotechnická diagnostika hydraulických olejů

Tribotechnical diagnostics of hydraulic fluids
Anotace:
V diplomové práci se zabývám oblastí tribotechnické diagnostiky hydraulických olejů. Cílem práce je popsat metodiku odběru, měření a hodnocení vzorků hydraulického oleje z olejové náplně hydraulických systémů výrobních strojů za účelem posouzení technického stavu oleje a stroje. V jednotlivých částech práce jsou uvedeny základní diagnostické metody používané pro zkoumání stavu hydraulických kapalin …více
Abstract:
Thesis deals with the tribological diagnostics of hydraulic oils. Target of this work is to describe methodology of sampling, measurement and evaluation samples of hydraulic oil from machinery hydraulic systems in order to asses the technical condition of oil and machinery. In single part of the thesis are described basic diagnostic methods used for examining examining the condition of hydraulic fluids …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Dian, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAVRTÁLEK, Jan. Tribotechnická diagnostika hydraulických olejů. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby