Thu Linh DO

Bakalářská práce

Metody hodnocení dodavatelů v konkrétním podniku

Methods of rating of suppliers in particular business
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na návrh systému hodnocení dodavatelů ve společnosti Thun 1794, a. s. Při řešení vychází z teoretických poznatků a z analýzy současného stavu v podniku Thun 1794, a. s. Praktická část obsahuje modelový příklad aplikovaný na současné dodavatele a postupy hodnocení dodavatelů, které jsou společnosti doporučeny k zavedení. Cílem navrhovaného zlepšení je navázání či upevnění …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the suggestion of the supplier evaluation system in Thun 1794, a. s. The solution is based on theoretical knowledge and analysis of the current status in the company Thun 1794, a. s. The practical part contains a model example applied to current suppliers and suppliers evaluation procedures that are recommended for emplementation. The aim of the suggestion for improvement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavla Říhová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DO, Thu Linh. Metody hodnocení dodavatelů v konkrétním podniku . Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management