Thu Linh DO

Bachelor's thesis

Metody hodnocení dodavatelů v konkrétním podniku

Methods of rating of suppliers in particular business
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na návrh systému hodnocení dodavatelů ve společnosti Thun 1794, a. s. Při řešení vychází z teoretických poznatků a z analýzy současného stavu v podniku Thun 1794, a. s. Praktická část obsahuje modelový příklad aplikovaný na současné dodavatele a postupy hodnocení dodavatelů, které jsou společnosti doporučeny k zavedení. Cílem navrhovaného zlepšení je navázání či upevnění …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the suggestion of the supplier evaluation system in Thun 1794, a. s. The solution is based on theoretical knowledge and analysis of the current status in the company Thun 1794, a. s. The practical part contains a model example applied to current suppliers and suppliers evaluation procedures that are recommended for emplementation. The aim of the suggestion for improvement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavla Říhová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DO, Thu Linh. Metody hodnocení dodavatelů v konkrétním podniku . Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management