Bc. Lucie Vondrová

Diplomová práce

Diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do neurální linie – efekt trojrozměrného prostředí

Differentiation of human embryonic stem cells into neural lineage – effect of three-dimensional environments
Anotace:
Lidské embryonální kmenové (hES) buňky jsou pluripotentní buňky schopné diferenciace do všech tří zárodečných vrstev. Tyto buňky mohou být in vitro diferencovány do požadovaných buněčných linií, které by bylo možné využít v regenerativní medicíně. Velká pozornost je věnována diferenciaci hES buněk do neurální linie a jejich možnému využití například pro léčbu neurodegerativních onemocnění. Lepších …více
Abstract:
Human embryonic stem cells (hESC) are pluripotent cells capable of differentiation into cells of all three germ layers. These cell can be differentiated in vitro into the desired lineages, which could be used in the field of regenerative medicine. Great attention is paid to the differentiation of hESCs into neural lineage and their possible use for the treatment of neurodegenerative and other diseases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta