Bc. Věra Bačová

Diplomová práce

Perzistentní organické látky v materiálech používaných ve vnitřním prostředí.

Persistent organic compounds in materials commonly used in the indoor environments.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá perzistentními organickými polutanty, které se přidávají do materiálů používaných ve vnitřním prostředí. Jedná se zejména o perfluorované látky (PFCs), používané jako povrchové surfaktanty, a bromované zpomalovače hoření (BRFs). Pro své jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti se obě skupiny látek používají v mnoha výrobních odvětvích (plasty, textilní materiály, stavební …více
Abstract:
This thesis studies persistent organic pollutants added to the indoor materials. These are especially perfluorinated compounds (PFCs) used as surfactants, and polybrominated flame retardants (BRFs). These compounds have specific physicochemical properties and they are used in various industrial applications (plastics, textiles, construction materials, electrical and electronic equipments, etc.). PFCs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta