Bc. Ondřej Audy

Diplomová práce

Vlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných zpomalovačů hoření v prostředí

Polybrominated flame retardands in the environment
Anotace:
Diplomová práce shrnuje současné poznatky o bromovaných zpomalovačích hoření, jejich vlastnostech, aplikacích, chování v prostředí a efektech na živé organismy. V praktické části potom popisuje postup vývoje analytických metod pro stanovení bromovaných látek (se zaměřením na polybromované difenylethery) v environmentálních vzorcích. Optimalizovaná metoda je dále použita pro stanovení bromovaných zpomalovačů …více
Abstract:
Diploma thesis summarizes current knowledge on brominated flame retardants, their properties, applications, behavior and fate in the environment, and the effects on the living organisms. In the experimental part, development of the analytical methods for determination of brominated compounds (with a special focus on brominated flame retardants) in the environmental samples is described. Optimized method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta