Bc. Andrea Roučková

Diplomová práce

Projevy společensky odpovědného chování v hotelnictví

Demonstrations of socially responsible behaviour in hotel industry
Anotace:
Práce pojednává o společenské odpovědnosti v hotelnictví, a jak se v hotelech uplatňuje. Společenská odpovědnost (CSR – Corporate Social Responsibility). CSR má tři pilíře – ekonomická oblast, sociální oblast a environmentální oblast. CSR je více rozšířeno spíše v jiných oblastech (např. telekomunikace, energie) než je hotelnictví. Cílem diplomové práce je zjistit jak je v hotelnictví CSR rozšířeno …více
Abstract:
The work deals with social responsibility in the hotel industry, and how the hotel applies. Corporate Social Responsibility (CSR - Corporate Social Responsibility). CSR has three pillars - economic, social and environmental domains. CSR is rather more widespread in other areas (for example telecommunications, energy) than the hotel industry. The aim of this thesis is to find out how CSR in hospitality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Holoubek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze