Lukáš Mühr

Bachelor's thesis

Zásahy zdravotní záchranné služby u pracovních úrazů

Interventions of health rescue service at work injuries
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá úrazy obzvláště pracovními úrazy, výjezdy ZZS k pracovním úrazům, lokalizací úrazů, závažnosti úrazu dle NACA, diagnózami, předáním pacienta do nemocnice nebo traumacenter. Dále se zabývá vznikem úrazů, první pomoci a jejich prevencí. Vyhodnocuje statistická data z výjezdu z nejmenované ZZS. Informace byly shromažďovány po dobu jednoho roku z několika výjezdových stanic ZZS …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of injuries, especially workplace injuries, and with EMS interventions at workplace injuries occurrences, localization of injuries, seriousness of an injury according to NACA, diagnoses, transferring a patient to a hospital or a trauma centre. It is also concerned with origin of an injury, first aid and prevention of injuries. The thesis evaluates statistical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jindra Holeková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mühr, Lukáš. Zásahy zdravotní záchranné služby u pracovních úrazů. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií