Lukáš Mühr

Bachelor's thesis

Zásahy zdravotní záchranné služby u pracovních úrazů

Interventions of health rescue service at work injuries
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá úrazy obzvláště pracovními úrazy, výjezdy ZZS k pracovním úrazům, lokalizací úrazů, závažnosti úrazu dle NACA, diagnózami, předáním pacienta do nemocnice nebo traumacenter. Dále se zabývá vznikem úrazů, první pomoci a jejich prevencí. Vyhodnocuje statistická data z výjezdu z nejmenované ZZS. Informace byly shromažďovány po dobu jednoho roku z několika výjezdových stanic ZZS …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of injuries, especially workplace injuries, and with EMS interventions at workplace injuries occurrences, localization of injuries, seriousness of an injury according to NACA, diagnoses, transferring a patient to a hospital or a trauma centre. It is also concerned with origin of an injury, first aid and prevention of injuries. The thesis evaluates statistical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jindra Holeková, DiS.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mühr, Lukáš. Zásahy zdravotní záchranné služby u pracovních úrazů. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií