Bc. Veronika KOMANOVÁ

Diplomová práce

Pluralita metod v současné výuce německého jazyka na SŠ. (Na příkladu vybraných SŠ v Plzeňském regionu).

The plurality of current teaching methods of German language in secondary schools.
Abstract:
The thesis deals with the issue of plurality of methods in high schools in the Pilsen region. It not only introduces a large variety of classic and alternative methods, it also focuses on their utilization in teaching practice with regard to the previously mentioned concept of plurality of methods. For this research, questionnaires were used that were sent to German teachers in high schools in the …více
Abstract:
Diplomová práce pojednává o problematice plurality metod na středních školách v plzeňském regionu. Nejen, že představuje různorodou škálu klasických a alternativních metod, ale soustředí se hlavně na jejich využití v praxi s ohledem právě na již zmíněný pojem pluralitu metod. Pro tento průzkum byl využit dotazník, který byl rozeslán učitelům němčiny na středních školách v plzeňském regionu. Tento je …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Salcmanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMANOVÁ, Veronika. Pluralita metod v současné výuce německého jazyka na SŠ. (Na příkladu vybraných SŠ v Plzeňském regionu).. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/